WELKOM

Welkom bij logopedie- en kinderoefentherapiepraktijk Twenterand. We zijn met 6 enthousiaste teamleden werkzaam in onze praktijk aan de Krijgerstraat in Vriezenveen en in de Fontein aan de Oranjestraat in Westerhaar. Als u wie is wie aanklikt kunt u zien wie we zijn en vertellen we wat we doen binnen de praktijk.

U kunt bij ons terecht voor logopedie, kinderoefentherapie, behandeling van problemen in de Sensorische Informatieverwerking Voor specifieke vragen en zorgen omtrent uw kind maken wij tevens deel uit van het Kindercentrum Twenterand.

gebouw
locatie

CONTACTGEGEVENS

OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK

D’oale Ulo
Krijgerstraat 67
7671 XX Vriezenveen
Maandag 8:30 – 20:30
Dinsdag 8:30 – 18:15
Woensdag 8:00 – 19:00
Donderdag 8:30 – 17:00
Vrijdag 8:00 – 18:00
email: info@logopedievriezenveen.nl
Tel. voor alle vestigingen:
+31 (0)546 – 565252
Brede School
Oranjestraat 2c
7676 BH Westerhaar

maandag   8:15 – 17:00

donderdag 8:15 – 17:00

vrijdag        12:00 – 17:00

VERWIJZING EN VERGOEDING

Er is sprake van Directe Toegankelijkheid Logopedie en Oefentherapie (DTL en DTO; dit houdt in dat een verwijzing van de huisarts in de meeste gevallen niet meer nodig is bij klachten op het gebied van de Logopedie als bijv. stem, adem, spraak, taal, gehoor, mondgedrag, eten/drinken, slikken, of op het gebied van de Oefentherapie als bijv. voorkeurshouding en/of asymmetrisch ontwikkelen, een (te) lage spierspanning, onhandigheid/vaak vallen of dingen omstoten, moeite met fijn motorische vaardigheden als knippen/plakken/schrijven, moeite met fietsen/zwemmen/andere sporten, houdingsproblemen of pijnklachten aan het bewegingsapparaat, sensorische informatieverwerkingsproblemen, ruimtelijke oriëntatieproblemen, complexe problematiek als syndromen/spierziekten/neurologische afwijkingen.

 

Via een kort onderzoek (DTL/DTO-screening) wordt vastgesteld of er sprake is van uitsluitend een logopedisch/oefentherapeutisch probleem of dat er nog andere zaken meespelen. In het laatste geval krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de huisarts te gaan. Logopedie en oefentherapie zitten in de basisverzekering. Of u de behandeling volledig vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekeraar en polis. Mogelijk heeft u wel een eigen risico. Dit bedrag zal uw zorgverzekeraar dan bij u terugvorderen.

Het tarief dat de zorgverzekeraar hanteert verschilt per verzekering.

Informatie over behandelovereenkomsten, onze praktijkafspraken, ons privacyreglement en een formulier om klachten te melden kunt u in deze informatiemap in onze wachtkamer vinden. Cliënten die een klacht hebben op het gebied van logopedie of oefentherapie, kunnen dit melden via  www.klachtenloketparamedici.nl. Meer informatie over de rechten en plichten van cliënten in de zorg kunt u vinden op de website WBGO.

 

We willen dat onze zorg aansluit op uw vraag en staan open voor uw suggesties ter verbetering.

 

Onder het kopje contact vindt u onze contactgegevens.

 

We hopen dat u contact opneemt als u vragen heeft. Dit kunt u telefonisch doen of via het aanmeldformulier op de website: www.logopedievriezenveen.nl Dit vindt u onder het kopje contact.

Afbeeldingen