Kindercentrum Twenterand

30 juni 2017

Kindercentrum Twenterand

Sinds januari 2016 is het kinderteam Twenterand geruisloos overgegaan in het kindercentrum Twenterand.  Wat is er veranderd? Alle zorgverleners van het kindercentrum Twenterand (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, logopedie) zitten sinds januari 2016 ook letterlijk onder 1 dak.

Hierdoor zijn de lijntjes naar elkaar toe nog korter en kunnen we nog specifieker in  haken op de hulpvraag van het kind.

Bovendien kunnen behandelingen –als het kind therapie nodig heeft bij meerdere disciplines- direct na elkaar plaatsvinden.  We zijn op de hoogte van elkaars behandeldoelen en versterken elkaar daarin.

Inmiddels werken we anderhalf jaar onder het motto ‘alle zorg voor kinderen onder één dak’ en blijven in ontwikkeling, zo hebben we signaleringslijsten voor kinderen in de basisschoolleeftijd voor leerkrachten en voor ouders ontwikkeld en is de signaleringslijst voor kinderen van 0-4 jaar volop in ontwikkeling. We houden u op de hoogte!