Kindercentrum Twenterand

Kindercentrum

Sinds januari 2016 is het Kindercentrum Twenterand een feit. Een plek waar verschillende disciplines zijn samengebracht om kinderen te onderzoeken en behandelen. Het samenbrengen van alle disciplines op een locatie heeft als groot voordeel dat de zorg voor de kinderen en de kwaliteit van de behandelingen nog beter wordt. Tevens zijn de lijnen tussen ze zorgverleners erg kort, lange wachtlijsten worden op deze manier vermeden en de tijd tussen aanmelding bij een zorgverlener en de daadwerkelijke behandeling door de juiste zorgverlener wordt aanzienlijk verminderd.

Voor onderzoek en behandeling voor uw kind van 0-18 jaar kunt u terecht bij de zorgverleners van het Kindercentrum Twenterand. U kunt zich richten tot de zorgverlener die u zoekt. Mocht verder onderzoek/interventie wenselijk zijn dan wordt u binnen het Kindercentrum Twenterand verder verwezen

Wie zijn wij?

 

Anne-Wil Schipper-de Lange – Kinderfysiotherapeut

Werkzaam bij Fysio Twenterand: 0546-89 80 00

 

Carlein Gerritsen Mulkes – Kinderoefentherapeut

Werkzaam bij Logopedie en Kinderoefentherapie Twenterand: 0546-56 52 52

Martine Lesscher – Logopedist

Werkzaam bij Logopedie en Kinderoefentherapie Twenterand: 0546-56 52 52

 

Ellen Stokvis – Psychomotorisch therapeut Werkzaam bij Bewegen Als Middel: 06-18842458 / info@bewegenalsmiddel.nl

Jolise Brinks-Kreuger – Psychomotorisch therapeut Werkzaam bij bewegen als middel: 06-27525081 / info@bewegenalsmiddel.nl

Een kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut werkt met kinderen van 0-18 jaar met motorische problemen. Zowel op het gebied van de fijne motoriek, de grove motoriek als problemen aan het bewegingsapparaat. De kinderfysiotherapeut en kinderoefentherapeut hebben veel raakvlakken met elkaar, op het gebied van kinderen met:

•Een motorische ontwikkelingsachterstand.

•Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden.

•Orthopedische afwijkingen, houdingsproblemen, blessures, pijn, krachtsvermindering of vermoeidheidsklachten.

•DCD en gedragsproblematiek.

•Mentale retardatie en neurologische aandoeningen.

•Tonusproblematiek en onrust.

 

De kinderoefentherapeut richt zich meer op de links/rechts samenwerking van het lichaam en de beide hersenhelften, de ruimtelijke oriëntatie, het lichaamsbesef, lichaamsplan en lichaamsidee.

De kinderfysiotherapeut richt zich meer op baby’s met voorkeurshouding, asymmetrie, billenschuivers, huilbaby’s, onrust bij zuigelingen, revalidatie en de specifieke motorische aansturing tijdens het bewegen.

De logopedist richt zich op het voorkomen en behandelen van problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor.

Wanneer schakelt u de logopedist in:

•Bij problemen in de mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen.

Om contact met anderen te maken en te kunnen leren is goed kunnen communiceren een onmisbaar middel.

•Bij problemen in de communicatie, bijv. een kind kan zijn gedachten en gevoelens moeilijk verwoorden, is slecht te verstaan, begrijpt anderen niet goed en anderen begrijpen hem niet, dan kan de logopedist dit verder onderzoeken en behandelen.

•Bij problemen met eten en drinken, bijv. een kind kan niet uit de fles/borst drinken, verslikt zich regelmatig, kokhalst, heeft moeite met slikken of het kauwen van vast voedsel.

•Als een kind door zijn mond ademt, duimt of speent, op een verkeerde manier slikt of kwijlt.

•Als het leren van de letters en het leren lezen niet vanzelf verloopt.

•Bij broddelen en stotteren.

Kinderergotherapie richt zich op het dagelijks handelen van het kind en zijn systeem in de handelingsgebieden zorgen/wonen, leren/werken en spelen/vrije tijd. Met het systeem wordt bedoelt zijn omgeving: ouders, broertjes/zusjes, maar ook leerkrachten etc.

 

De ergotherapeut geeft advies over:

•De aanschaf van hulpmiddelen, zoals een stoel, speciale pen, schaar.

•Spelontwikkeling, speelhouding, speelgoed.

•Kleuter- en schoolse vaardigheden.

•Schrijven: o.a. houding, pengreep.

•Omgang met zintuiglijke prikkels.

 

Ergotherapie kan worden toegepast bij:

•Bewegen, bijvoorbeeld bij angst, niet kunnen stil zitten, onhandigheid.

•Zintuiglijke prikkels, zoals overgevoeligheid, kammen van haar, niet houden van spelen met zand, vingerverf of snel afgeleid zijn.

•ADL – Activiteiten van het Dagelijks Leven, zoals aan- en uitkleden, eten en drinken of problemen met hobby’s.

•Kleuter- en schoolse vaardigheden, zoals knippen, vouwen, plakken, kleuren, schrijven en aanleren van nieuwe vaardigheden.

PMT is een ervaringsgerichte therapie waarbij het lichaam centraal staat. Door middel van bewegingsactiviteiten wordt er gewerkt aan bewustwording van voelen, denken, doen, gevoelens en emoties. Hierbij leert een kind:

•Opkomen voor zichzelf

•Samen spelen met anderen

•Emoties leren kennen

•Grenzen aangeven

•Meer zelfvertrouwen krijgen

 

PMT is geschikt voor kinderen van alle leeftijden.

 

Ellen is begin 2012 afgestudeerd als psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog op Windesheim Zwolle. Tijdens haar opleiding kreeg ze een baan als begeleider bij Aveleijn. Op dit moment is ze hier nog steeds werkzaam als persoonlijk begeleider op de dagbesteding. De cliënten waarmee ze werkt hebben een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met een psychische aandoening.

In 2017 is ze haar eigen praktijk gestart voor psychomotorische therapie. In eerste instantie deed ze dit alleen in Nijverdal. Na de zomer van 2018 is dit uitgebreid naar Vriezenveen en Vroomshoop.

Op dat moment is Jolise betrokken geraakt en is Bewegen Als Middel een maatschap geworden.

Sinds april dit jaar is ze ook werkzaam bij een fysiotherapiepraktijk als psychomotorisch therapeut. Hier komen kinderen en jongeren met heel uiteenlopende doelen, bijvoorbeeld het zelfvertrouwen vergroten, leren herkennen van lichaamssignalen, emoties leren uiten, agressieregulatie, grenzen leren aangeven, leren ontspannen etc.

Ellen is geregistreerd als therapeut bij de Nederlandse vereniging voor Psychomotorische therapie.

Jolise is in 2011 afgestudeerd als Psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Ze is daarna gaan werken in het ZGT in Almelo op de afdeling psychiatrie als psychomotorisch therapeut, waar ze tot heden werkzaam is. Jolise werkt daar zowel met groepen als met individuele volwassen cliënten. Binnen dit werk heeft Jolise verschillende cursussen gevolgd, gericht op bijvoorbeeld groepsdynamisch werken, mindfulness en het werken met moeders en baby’s.

Sinds 2018 is Jolise werkzaam bij Bewegen Als Middel, die o.a. gevestigd is in het kindercentrum. Vanuit hier heeft zij samen met Ellen diverse samenwerkingsverbanden met scholen en jeugdhulpverlening. Binnen de praktijk zien zij vooral kinderen met sociaal-emotionele problematiek, waarin er gewerkt wordt aan doelen als; zelfvertrouwen vergroten, leren omgaan met winst/ verlies, leren emoties te uiten etc.

Naast individuele therapieën, zijn er ook 2 groepstrainingen gericht op ontspanning en weerbaarheid.

Jolise is geregistreerd als therapeut bij de Nederlandse vereniging voor Psychomotorische therapie.

Kinderen ontwikkelen zich motorisch, in taal, maar ook in spel, sociale vaardigheden en denkvermogen. Soms verloopt de ontwikkeling niet zoals we zouden willen. Psychologische hulpverlening kan ondersteuning en hulpmiddelen bieden om een kind in zijn of haar ontwikkeling te helpen.

 

U kunt denken aan psychologische hulpverlening als:

•Er vragen zijn over de opvoeding.

•De ontwikkeling van uw kind niet goed verloopt.

•Er sprake is van een stoornis (bijv. ADHD, Autisme, depressie).

•Er hulp nodig is bij een (echt)scheiding, rouwverwerking of pestverleden.

Beschrijving signaleringsinstrument voor leerkrachten    

Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor leerkrachten. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.

Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:

  • Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
  • Spraak/taalgebied (logopedie)
  • Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)
                   

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.

In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.

In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.

Klik op het signaleringsinstrument van de betreffende groep om deze te openen.

Signaleringsinstrument bao groep 1

Signaleringsinstrument bao groep 2

Signaleringsinstrument bao groep 3

Signaleringsinstrument bao groep 4

Signaleringsinstrument bao groep 5

Signaleringsinstrument bao groep 6

Signaleringsinstrument bao groep 7

Signaleringsinstrument bao groep 8

Beschrijving signaleringsinstrument voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd  

Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor ouders van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.

Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:

  • Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
  • Spraak/taalgebied (logopedie)
  • Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)
                   

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.

In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.

In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.

Klik op het signaleringsinstrument van de groep waarin uw kind zit om deze te openen.

Signaleringsinstrument ouders groep 1

Signaleringsinstrument ouders groep 2

Signaleringsinstrument ouders groep 3

Signaleringsinstrument ouders groep 4

Signaleringsinstrument ouders groep 5

Signaleringsinstrument ouders groep 6

Signaleringsinstrument ouders groep 7

Signaleringsinstrument ouders groep 8