Signaleringsinstrument voor leerkrachten en ouders

25-01-2017

Signaleringslijsten kindercentrum Twenterand

Signaleringsinstrument voor leerkrachten en ouders   

Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor leerkrachten en ouders van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.

Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:

  • Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
  • Spraak/taalgebied (logopedie)
  • Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)
                   

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.

In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.

In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.

De screeningslijsten zijn op de website te vinden onder het kopje kindercentrum.