Martine Lesscher

Martine Lesscher

Over mij

Martine is in 1993 afgestudeerd als logopedist- akoepedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Hierna heeft ze gewerkt in verschillende verpleeghuizen en sinds september 1993 is ze werkzaam in de logopediepraktijk in Vriezenveen.
Hier werkt ze allround.
De afgelopen jaren heeft ze verschillende op kinderen en volwassenen gerichte bij- en nascholingen gedaan zoals: vroegbehandeling mondmotorische en communicatieve ontwikkeling 0-6 jaar, OroMyoFunctionele Therapie (OMFT), communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2-6 jaar, Dyslexie in het primair onderwijs, Denkstimulerende GespreksMethodieken (DGM), logopedie en Downsyndroom, PROMPT, de fonologie van kinderen met taal en spraak-problemen, jonge stotterende kinderen, stottertherapie voor oudere kinderen en volwassenen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, vroegbehandeling mondmotorische- en communicatieve ontwikkeling bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand en kinderen met het syndroom van Down, stemtherapie bij kinderen, behandeling niet organische stemstoornissen, woordvinding.
Verder is ze geschoold in de behandelmethode Tan-Söderbergh en heeft ze de basis en behandelmodule sensorische informatieverwerking afgerond.
Martine staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en is aangesloten bij de kwaliteitskring Almelo e.o.

Specialisaties

Oro Myo Functionele Therapie 100%
Kinderlogopedie 100%
logopedie bij Downsyndroom 100%
logopedie bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand 100%
dysfatische ontwikkeling 100%